Make your own free website on Tripod.com

Johanna Hongell -Darsee
Press

Home

Nytt
Kontakta
Forestallningar
Sken Skymning
En Bla Kogagu
Bharata Natyam
Krishnas Hyss
Workshops
Press
Medverkande
Tidigare föreställningar

Dans i Samspelt Dynamik

Sydsvenska Dagbladet 30 januari 2000

En tvärflöjt väntar på att användas, en handfull sand gömmer sig i fickan, några blomblad vilar i en skål och ingenting har ännu hunnit börja. Utifrån skapelseberättelsen som den skildras i finska nationaleposet "Kalevala" har koreografen Johanna Hongell format en föreställning för tre dansare, med utgångspunkt i de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Idén för bland annat tanken till Virpi Pahkinens föreställning "Saligram" som kunde ses på Dansstationen så sent som i maj förra året men vid närmare betraktande är skillnaderna fler än likheterna.Medan "Saligrams" ton var rå och bitvis utmanande präglas "En Blå Kogagu" av avgjort smeksammare tongångar. Mjuka och böljande sveper havsvågorna in över scenen och tre kvinnogestalter, snärjda i sina slöjor, vecklar ut sig på stranden och blir stegvis varse världen.Fascinationen blandas med en rädsla för det okända men snart nog växer modet och kvinnorna upptäcker sin styrka. Här använder sig Johanna Hongell bland annat av flamencons rytmer och rörelser, som effektivt bryter mot de mer lågmälda poetiska metaforerna. Havet är ständigt närvarande, antingen som ett svagt sus eller ett öronbedövande dån. stenar vilar vid strandkanten och kvinnorna samlar dem, ruvar dem som ägg. Gång efter annan ömsar gestalterna skinn, låter kostymerna falla och går vidare i nya skepnader. Kompositionen är på det hela teget känsligt sammanfogad, inte minst vad gäller musiken som skickligt pendlar mellan vila och rörelse, fart och stiltje. Någon Gång hade man kanske kunnat önska sig mer oväntade bilder och en mer nyanserad abstraktion men även denna vaga slagsida åt det övertydliga hävs av de tre dansarna som behärskar sina roller med imponerande kraft och samspelt dynamik-Boel Gerell

Enter supporting content here