Make your own free website on Tripod.com

Johanna Hongell -Darsee
Bharata Natyam

Home

Nytt
Kontakta
Forestallningar
Sken Skymning
En Bla Kogagu
Bharata Natyam
Krishnas Hyss
Workshops
Press
Medverkande
Tidigare föreställningar

Bharata Natyam är en klassisk indisk dansform som har sina rötter i den dans som förr dansades av speciella tempeldanserskor i de sydindiska templen. Med hjälp av rytmer, handgester och mimik framställs berättelser ur den indiska mytologin.

Johanna Hongell har uppträtt med Bharata Natyam sedan 1988, både i Sverige och i Frankrike, Schweitz och IndienI föreställningen läggs stor vikt vid att förklara innehållet i dansen för att ge en djupare förståelse av symbolik och betydelse. Stycken av dans varvas med berättelser om dess innehåll, ursprung och historia.

katarinasode.jpg

Aven Workshops kan ges, se sidan "Workshops"

For teknisk information se sidan "Forestallningar"